مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «حفاظت‌ رله‌ای و اتوماسیون در سیستم‌های برق قدرت» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «حفاظت‌ رله‌ای و اتوماسیون در سیستم‌های برق قدرت»

شناسه محصول: ELB-241.084.01

$5882

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

بخش «حفاظت‌ رله‌ای و اتوماسیون در سیستم‌های برق قدرت»

 1. قطع جریان برق.
 2. حفاظت قطعی جریان بیش از حد خط انتقال برق.
 3. حفاظت در برابر جریان بیش از حد خط انتقال برق با شروع ولتاژ.
 4. حفاظت در برابر جریان بیش از حد ترانسفورماتور
 5. حفاظت تفاضلی خط انتقال برق.
 6. حفاظت تفاضلی ترانسفورماتور قدرت.

«اتوماسیون در سیستم‌های برق قدرت»

 1. فعال شدن خودکار خط برق.
 2. فعال سازی خودکار ذخیره اتصال تغذیه.
 3. فعال سازی خودکار یک ذخیره سوئیچ مقطعی.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «حفاظت‌ رله‌ای و اتوماسیون در سیستم‌های برق قدرت»مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «حفاظت‌ رله‌ای و اتوماسیون در سیستم‌های برق قدرت»
$5882

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا