تجهیزات آموزشی «اتوماسیون سیستم‌های برق قدرت» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آموزشی «اتوماسیون سیستم‌های برق قدرت»

شناسه محصول: ELB-001.026.01

$5882

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

بخش «حفاظت رله در سیستم های برق قدرت»

 1. قطع جریان خط انتقال برق.
 2. حفاظت حداکثری در برابر جریان خظ انتقال برق بدون وابستگی به تاخیر زمانی.
 3. حفاظت حداکثری در برابر جریان بیش از حد در خط انتقال برق با شروع ولتاژ.
 4. حفاظت حداکثری در برابر جریان اضافه ترانسفورماتور.
 5. حفاظت دیفرانسیلی خط انتقال برق.
 6. حفاظت دیفرانسیلی ترانسفورماتور.

بخش «اتوماسیون سیستم‌های برق قدرت»

 1. روشن شدن مجدد خودکار خط انتقال برق.
 2. روشن شدن مجدد خودکار ترانسفورماتور.
 3. روشن شدن مجدد خودکار منبع تغذیه ذخیره.
 4. روشن شدن مجدد خودکار سوئیچ مقطعی ذخیره.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
تجهیزات آموزشی «اتوماسیون سیستم‌های برق قدرت»تجهیزات آموزشی «اتوماسیون سیستم‌های برق قدرت»
$5882

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا