مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایش‌های مقدماتی آیرودینامیک» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایش‌های مقدماتی آیرودینامیک»

شناسه محصول: ELB-003.002.01

$13046

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایش‌های مقدماتی آیرودینامیک» برای آزمایش‌های زیر استفاده می‌شود:

1. فشار استاتیک در یک بخش باریک – اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
2. تعیین نرخ جریان با استفاده از لوله ونتوری – اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
3. تعیین سرعت باد با استفاده از گیرنده فشار هوا – اندازه گیری فشار با فشار سنج دقیق.
4. فشار استاتیک در یک بخش باریک – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
5. تعیین نرخ جریان با استفاده از لوله ونتوری – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
6. تعیین سرعت باد با استفاده از گیرنده فشار هوا – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
7. اندازه گیری وابستگی مقاومت هوا به سرعت باد – اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
8. ضریب درگ cW: رابطه بین مقاومت هوا و شکل بدن – اندازه گیری فشار با فشار سنج دقیق.
9. منحنی فشار روی مشخصات بال – اندازه گیری فشار با فشار سنج دقیق.
10. اندازه گیری وابستگی مقاومت هوا به سرعت باد – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
11. ضریب درگ cW: رابطه بین مقاومت هوا و شکل بدن – اندازه گیری فشار با مبدل فشار با استفاده از یک ابزار اندازه گیری متحرک.
12. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
13. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
14. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
15. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
16. تأیید اصل برنولی – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایش‌های مقدماتی آیرودینامیک»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایش‌های مقدماتی آیرودینامیک»
$13046

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا