مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی لورنتس» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی لورنتس»

شناسه محصول: ELB-190.085.01

$1569

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

بررسی نیروی لورنتس به منظور بررسی رفتار یک حلقه دارای جریان در میدان مغناطیسی ثابت و تعیین مقدار القای میدان مغناطیسی.

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی لورنتس»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی لورنتس»
$1569

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا