مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی اینرسی کوریولیس» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی اینرسی کوریولیس»

شناسه محصول: ELB-190.083.01

$1085

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

کار آزمایشگاهی «مطالعه حرکت یک جسم در یک چارچوب مرجع که نسبت به چارچوب مرجع اینرسی در حال گردش است»

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی اینرسی کوریولیس»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نیروی اینرسی کوریولیس»
$1085

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا