مجموعه‌‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی اینتراکتیو برای مطالعه‌ی مبانی راداری و جنگ الکترونیک

شناسه محصول: ELB-150.024.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. بررسی خواص پراکندگی مدل های اهداف راداری؛
  2. مطالعه آشکارسازهای سیگنال؛
  3. تحقیق پالس متر برد و سرعت شعاعی؛
  4. مطالعه مختصات سنج زاویه ای؛
  5. مطالعه قدرت تفکیک رادار؛
  6. مطالعه روش های حفاظت رادار در برابر تداخل نویز فعال؛
  7. بررسی روشهای حفاظت راداری در برابر تداخل غیرفعال.
پیمایش به بالا