مجموعه‌‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی اینتراکتیو برای مطالعه‌ی مبانی راداری و جنگ الکترونیک – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی اینتراکتیو برای مطالعه‌ی مبانی راداری و جنگ الکترونیک

شناسه محصول: ELB-150.024.01

$7712

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. بررسی خواص پراکندگی مدل های اهداف راداری؛
 2. مطالعه آشکارسازهای سیگنال؛
 3. تحقیق پالس متر برد و سرعت شعاعی؛
 4. مطالعه مختصات سنج زاویه ای؛
 5. مطالعه قدرت تفکیک رادار؛
 6. مطالعه روش های حفاظت رادار در برابر تداخل نویز فعال؛
 7. بررسی روشهای حفاظت راداری در برابر تداخل غیرفعال.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی اینتراکتیو برای مطالعه‌ی مبانی راداری و جنگ الکترونیکمجموعه‌‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی اینتراکتیو برای مطالعه‌ی مبانی راداری و جنگ الکترونیک
$7712

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا