کیت مینی ماژول SuBaS برای انجام آزمایش‌های «مدارهای الکتریکی»

شناسه محصول: SUBAS-K-EC

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مدارهای الکتریکی DC.
 2. پارامترهای مدار الکتریکی ولتاژ و جریان ثابت.
 3. قانون اهم.
 4. اتصال سری مقاومت ها.
 5. اتصال موازی مقاومت ها.
 6. اتصال سری-موازی مقاومت ها.
 7. تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی.
 8. فرآیندهای شارژ و دشارژ خازن.
 9. مدارهای الکتریکی جریان سینوسی تک فاز.
 10. مدارهای جریان سینوسی با خازن.
 11. مدارهای جریان سینوسی با سلف.
 12. مدارهای جریان سینوسی با مقاومت، خازن و سلف.
 13. اتصال سری خازن و سلف. مفهوم تشدید استرس.
 14. اتصال سری خازن و سلف. مفهوم رزونانس جریان ها.
 15. مشخصات فرکانس مدار تشدید سری.
 16. مشخصات فرکانس مدار تشدید موازی.
پیمایش به بالا