مجموعه‌ی آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «اتصال ایمن ارت و نول»

شناسه محصول: ELB-240.003.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه روش ها و دستگاه های اتصال زمین حفاظتی در شبکه های الکتریکی ولتاژ تا 1000 ولت با نول ایزوله.
  2. مطالعه روش ها و دستگاه های اتصال زمین حفاظتی در شبکه های الکتریکی با ولتاژ تا 1000 ولت با نول متصل به زمین.
  3. مطالعه روش ها و دستگاه های اتصال زمین حفاظتی در شبکه های الکتریکی با ولتاژ تا 1000 ولت.
  4. روش ارت مجدد در شبکه های TN تا 1000 ولت.
  5. بررسی حفاظت در شبکه های TT تا 1000 ولت.
  6. بررسی حفاظت در شبکه های IT تا 1000 ولت.
پیمایش به بالا