مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «بررسی امواج فراصوت» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «بررسی امواج فراصوت»

شناسه محصول: ELB-IUV

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تداخل دو پرتو اولتراسونیک
شرح کار
در آزمایش، دو فرستنده اولتراسونیک یکسان با استفاده از یک ژنراتور کار می‌کنند. این مبدل ها دو پرتو اولتراسونیک منسجم ایجاد می کنند که با یکدیگر تداخل دارند. الگوی تداخل مربوط به پراش امواج تخت در یک شکاف دوگانه زمانی در جایی که دو مبدل در فاز کار می‌کنند. تحت این شرایط شدت اندازه گیری می‌شود.

پراش امواج اولتراسونیک
شرح کار
در آزمایش‌ها، یک امیتر اولتراسونیک به عنوان منبع نقطه‌ای در کانون یک بازتابنده مقعر استفاده می‌شود. امواج اولتراسونیک تختی که در نتیجه این سیستم تولید می‌شوند در یک شکاف، دو شکاف و چند شکاف پراش می شوند. مبدل اولتراسونیک و شکاف روی یک صفحه گردان برای ثبت رایانه‌ای الگوهای پراش نصب شده اند. این پیکربندی، پراش تک شکافی را در عرض شکاف های مختلف b و پراش شکافی و توری متعدد را در تعداد شکاف های مختلف N اندازه گیری می کند.

انعکاس امواج اولتراسونیک صفحه روی سطح صاف

شرح کار
هدف از این آزمایش تأیید قانون زاویه تابش بازتاب = زاویه بازتاب برای امواج اولتراسونیک است. در این تنظیمات، یک امیتر اولتراسونیک به عنوان منبع نقطه ای در نقطه کانونی یک بازتابنده مقعر نصب می شود، به طوری که امواج اولتراسونیک تخت تولید شود. یک موج صاف با زاویه تابش α به سطح صاف برخورد می کند و منعکس می شود. شدت بازتاب در زوایای مختلف با استفاده از سنسور دوم اندازه گیری می شود. جهت حداکثر شدت بازتابی به عنوان زاویه بازتاب β تعریف می شود.

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «بررسی امواج فراصوت»مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «بررسی امواج فراصوت»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا