مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی «برقکاری و نصب تابلوهای برق و کنترل»

شناسه محصول: ELB-241.096.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مونتاژ و تأیید مدار جعبه‌ی کنترل غیرقابل برگشت موتور ناهمزمان با استفاده از یک پست فشاری.
  2. مونتاژ و تأیید مدار جعبه‌ی کنترل کنترل غیرقابل برگشت موتور ناهمزمان با استفاده از کلید سوئیچینگ.
  3. مونتاژ و تأیید مدار جعبه‌ی کنترل غیرقابل برگشت موتور ناهمزمان با استفاده از مانیتور جریان ریزپردازنده.
  4. مونتاژ و آزمایش مدار جعبه‌ی کنترل غیرقابل برگشت موتور ناهمزمان با استفاده از ایستگاه فشاری و نمایشگر جریان ریزپردازنده.
  5. مونتاژ و تأیید مدار جعبه‌ی کنترل معکوس یک موتور ناهمزمان با استفاده از یک پست فشاری.
  6. مونتاژ و تأیید مدار جعبه‌ی کنترل معکوس موتور ناهمزمان با استفاده از سوئیچ سوئیچ.
  7. مونتاژ و تأیید مدار جعبه‌ی کنترل معکوس یک موتور ناهمزمان با استفاده از مانیتور جریان ریزپردازنده.
  8. مونتاژ و تأیید مدار جعبه‌ی کنترل معکوس یک موتور ناهمزمان با استفاده از ایستگاه فشاری و مانیتور جریان ریزپردازنده.
پیمایش به بالا