مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «اتوماسیون براساس رله‌ی قابل برنامه ریزی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «اتوماسیون براساس رله‌ی قابل برنامه ریزی»

شناسه محصول: ELB-020.005.01

$3725

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

لیست کارهای آزمایشگاهی:
1. رله قابل برنامه ریزی.
– مدیریت رله قابل برنامه ریزی.
– برنامه نویسی رله با استفاده از رایانه.
– تست توابع منطقی پایه.
– تست توابع منطقی خاص.
– تست تابع منطقی برای کنترل هدف.
2. نمونه هایی از سیستم های کنترل خودکار مبتنی بر رله قابل برنامه ریزی.
– سیستم کنترل خودکار چراغ راهنمایی
– سیستم کنترل روشنایی داخلی اتوماتیک.
– سیستم کنترل خودکار روشنایی در فضای باز.
– سیستم کنترل خودکار اعلان صوتی.
– سیستم گنجاندن خودکار منبع تغذیه ذخیره.
– سیستم خودکار هشدار امنیتی.
– سیستم کنترل اتوماتیک الکتروموتور اجرایی.
– سیستم کنترل اتوماتیک دمای اتاق.

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «اتوماسیون براساس رله‌ی قابل برنامه ریزی»مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «اتوماسیون براساس رله‌ی قابل برنامه ریزی»
$3725

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا