مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «اتوماسیون براساس رله‌ی قابل برنامه ریزی»

شناسه محصول: ELB-020.005.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

لیست کارهای آزمایشگاهی:
1. رله قابل برنامه ریزی.
– مدیریت رله قابل برنامه ریزی.
– برنامه نویسی رله با استفاده از رایانه.
– تست توابع منطقی پایه.
– تست توابع منطقی خاص.
– تست تابع منطقی برای کنترل هدف.
2. نمونه هایی از سیستم های کنترل خودکار مبتنی بر رله قابل برنامه ریزی.
– سیستم کنترل خودکار چراغ راهنمایی
– سیستم کنترل روشنایی داخلی اتوماتیک.
– سیستم کنترل خودکار روشنایی در فضای باز.
– سیستم کنترل خودکار اعلان صوتی.
– سیستم گنجاندن خودکار منبع تغذیه ذخیره.
– سیستم خودکار هشدار امنیتی.
– سیستم کنترل اتوماتیک الکتروموتور اجرایی.
– سیستم کنترل اتوماتیک دمای اتاق.

پیمایش به بالا