مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «کنترل و تنظیم تاسیسات برقی نیروگاه (برق آبی) با مدیریت رایانه‌ای» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «کنترل و تنظیم تاسیسات برقی نیروگاه (برق آبی) با مدیریت رایانه‌ای»

شناسه محصول: ELB-242.003.01

$13660

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

آزمایشات پایه

1. بررسی مدل فیزیکی موتور الکتریکی.
2. بررسی مدل ریاضی موتور الکتریکی با ضرایب ثابت.
3. تعیین پارامترهای سنسور سرعت.
4. مطالعه پاسخ گذرا gateway electric drive.
5. مطالعه پاسخ گذرا توربین.
6. بررسی پاسخ گذرا مدل ریاضی gateway electric drive.
7. بررسی پاسخ گذرا مدل ریاضی توربین.
8. تحلیل مقایسه ای ویژگی های گذرا مدل های فیزیکی و ریاضی توربین با بار مقاومتی.
9. تحلیل مقایسه ای ویژگی های گذرا مدل های فیزیکی و ریاضی توربین با بار خازنی.
10. تحلیل مقایسه ای ویژگی های گذرا مدل های فیزیکی و ریاضی توربین با بار القایی.
11. تحلیل مقایسه ای عملکرد مدل های فیزیکی و ریاضی gateway electric drive با سیگنال های کنترل پیوسته.
12. تحلیل مقایسه ای عملکرد مدل های فیزیکی و ریاضی gateway electric drive با سیگنال های کنترل سینوسی.
13. تحلیل مقایسه ای عملکرد مدل های فیزیکی و ریاضی gateway electric drive با سیگنال های کنترل پالسی.
14. تحلیل مقایسه ای عملکرد مدل های فیزیکی و ریاضی gateway electric drive با سیگنال های کنترل مثلثی.
15. تجزیه و تحلیل مقایسه ای پاسخ به عمل گامی مدل های فیزیکی و ریاضی gateway electric drive.

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «کنترل و تنظیم تاسیسات برقی نیروگاه (برق آبی) با مدیریت رایانه‌ای»مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «کنترل و تنظیم تاسیسات برقی نیروگاه (برق آبی) با مدیریت رایانه‌ای»
$13660

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا