مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «حفاظت رله‌ای، اتوماسیون و کیفیت انرژی الکتریکی سیستم‌های برق قدرت»

شناسه محصول: ELB-241.084.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

بخش “حفاظت رله در سیستم های قدرت الکتریکی”:

 1. قطع جریان.
 2. حفاظت در برابر جریان اضافه با تاخیر زمانی مستقل.
 3. حفاظت در برابر جریان اضافه با استارت ولتاژ.
 4. حفاظت در برابر جریان اضافه با تاخیر زمانی غیر مستقل و محدود.
 5. حفاظت دیفرانسیل طولی خطوط انتقال برق.
 6. حفاظت دیفرانسیلی ترانسفورماتور.

بخش “اتوماسیون سیستم های قدرت الکتریکی”:

 1. زوشن شدن مجدد خودکار خط انتقال برق.
 2. گنجاندن خودکار ذخیره اتصال منبع تغذیه.
 3. اندازه گیری شاخص های کیفیت انرژی الکتریکی.
 4. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی بار فعال.
 5. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرف شده توسط یک بار القایی.
 6. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی بار خازنی.
 7. تنظیم ولتاژ با جبران توان راکتیو خازنی طولی.
 8. تنظیم ولتاژ به واسطه‌ی جبران توان راکتیو خازنی عرضی.
 9. کاهش سطح تولید هارمونیک های بالاتر با جایگزینی یکسو کننده نیم موج با یکسو کننده تمام موج در مدار تغذیه بار DC.
 10. جبران هارمونیک های جریان بالاتر با استفاده از دستگاه جبران کننده فیلتر.
پیمایش به بالا