مجموعه معمولی تجهیزات آموزشی «درایو فرکانس متغیر یا VFD»

شناسه محصول: ELB-241.061.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مطالعه موتور القایی با روتور قفس سنجابی:
– تجربه اتصال کوتاه؛
– تجربه بیکاری؛
– ویژگی های عملکرد

مشخصات استاتیکی موتور القایی قفس سنجابی:
– ویژگی های مکانیکی طبیعی، الکترومکانیکی؛
– نمودارهای انرژی.

مطالعه مبدل فرکانس:
– کنترل از طریق صفحه کلید؛
– کنترل از پنل مجازی.

مطالعه یک سیستم موتور القایی-مبدل فرکانس حلقه باز:
– مشخصات مکانیکی؛
– ویژگی های قابل تنظیم؛
– جبران لغزش؛
– جبران لحظه؛
– روش های ترمزگیری.

مطالعه یک سیستم موتور القایی-مبدل فرکانس بسته:
– تنظیم PI-کنترل کننده حلقه سرعت؛
– تنظیم ویژگی های سیستم بسته.

پیمایش به بالا