مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی حالت‌های مختلف جوش سیال» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی حالت‌های مختلف جوش سیال»

شناسه محصول: ELB-171.027.02

$3510

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مشاهده حالت حباب جوش سیال.
 2. تعاریف چگالی بحرانی، شار حرارتی و ضرایب انتقال حرارت.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی حالت‌های مختلف جوش سیال»مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی حالت‌های مختلف جوش سیال»
$3510

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا