مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین رسانایی گرمایی غیرساکن مواد»

شناسه محصول: ELB-171.014.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. آزمایش تعیین حالت‌های بی نظم، منظم و ثابت.
  2. آزمایش تعیین هدایت حرارتی نمونه‌های مواد مختلف.
  3. تعریف معیارهای بیو و فوریه.
پیمایش به بالا