مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مدارها و سیگنال‌های رادیویی»

شناسه محصول: ELB-150.019.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. تجزیه و تحلیل طیفی سیگنالهای deterministic.
  2. مطالعه سیگنال‌های رادیویی مدوله شده.
  3. بررسی مدارهای ثابت خطی در حوزه زمان.
  4. مطالعه عبور سیگنال های deterministic از مدارهای غیر خطی.
  5. بررسی تقویت رزونانس غیرخطی و ضرب فرکانس.
  6. بررسی تعدیل کننده دامنه.
  7. مطالعه تقویت کننده تک مرحله ای ترانزیستوری.
  8. مطالعه تقویت کننده های بازخورد.
  9. بررسی خود نوسان ساز LC نوسانات هارمونیک.
  10. بررسی خود نوسان ساز RC نوسانات هارمونیک.
پیمایش به بالا