مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایشات مقدماتی آیرودینامیک» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایشات مقدماتی آیرودینامیک»

شناسه محصول: ELB-003.002.02

$13046

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. فشار استاتیک در یک بخش باریک. اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
 2. تعیین دبی با استفاده از لوله ونتوری اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
 3. تعیین سرعت باد با استفاده از گیرنده فشار هوا. اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
 4. فشار استاتیک در یک بخش باریک. اندازه گیری فشار با دستگاه اندازه گیری.
 5. تعیین دبی با استفاده از لوله ونتوری اندازه گیری فشار با دستگاه اندازه گیری.
 6. تعیین سرعت باد با استفاده از گیرنده فشار هوا. اندازه گیری فشار با دستگاه اندازه گیری.
 7. اندازه گیری وابستگی مقاومت هوا به سرعت باد. اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
 8. ضریب درگ: نسبت بین مقاومت هوا و فرم جسم. اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
 9. منحنی فشار روی پروفیل بال. اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
 10. اندازه گیری وابستگی مقاومت هوا به سرعت باد. اندازه گیری فشار با دستگاه اندازه گیری.
 11. ضریب درگ: نسبت بین مقاومت هوا و فرم بدن. اندازه گیری فشار با دستگاه اندازه گیری.
 12. منحنی فشار روی پروفیل بال. اندازه گیری فشار با دستگاه اندازه گیری.
 13. تایید اصل برنولی اندازه گیری فشار با دستگاه اندازه گیری.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایشات مقدماتی آیرودینامیک»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایشات مقدماتی آیرودینامیک»
$13046

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا