استند آزمایشگاهی «استند آیرودینامیک قابل تنظیم»

شناسه محصول: ELB-003.001.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. بررسی افت بار هیدرولیکی در طول یک لوله گرد
 2. مطالعه افت بار هیدرولیکی در طول در یک کانال مستطیل شکل.
 3. مطالعه ریزش بار هیدرولیکی در انبساط ناگهانی.
 4. مطالعه ریزش بار هیدرولیکی در باریک شدن ناگهانی؛
 5. بررسی جریان هوا در اطراف یک استوانه مدور.
 6. بررسی جریان هوا در اطراف پروفیل بال.
 7. بررسی عبور جریان هوا از قسمت اولیه و تثبیت شده لوله.
 8. مطالعه عبور جریان هوا از دیفیوزر.
 9. مطالعه جریان اطراف جسمی مثلثی شکل.
 10. خروج هوا از گیرنده از طریق یک دهانه با لبه تیز: رژیم جریان بحرانی زیر بحرانی
 11. تعیین دبی جریان از دهانه یا نازل ها و ضریب جریان برای ابزار زیر:
 • دهانه لبه تیز
 • دهانه پخ
 • نازل استوانه ای داخلی
 • نازل استوانه ای خارجی
 • نازل مخروطی
 • نازل همگرا مخروطی
 • نازل واگرا مخروطی شکل
پیمایش به بالا