مدل نمایشی «مکانیزم چرخش سینوسی با نوار لغزنده» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مدل نمایشی «مکانیزم چرخش سینوسی با نوار لغزنده»

شناسه محصول: ELB-271.010.01

$458

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدل نمایشی «مکانیزم چرخش سینوسی با نوار لغزنده»مدل نمایشی «مکانیزم چرخش سینوسی با نوار لغزنده»
$458

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا