مدل نمایشی «مکانیزم Slider-crank» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مدل نمایشی «مکانیزم Slider-crank»

شناسه محصول: ELB-271.009.01

$458

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدل نمایشی «مکانیزم Slider-crank»مدل نمایشی «مکانیزم Slider-crank»
$458

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا