آنتن «شاخه‌ای(یاگی-یودا)» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

آنتن «شاخه‌ای(یاگی-یودا)»

شناسه محصول: Antenna-VK

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

آنتن «شاخه‌ای(یاگی-یودا)»آنتن «شاخه‌ای(یاگی-یودا)»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا