مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «اندازه‌گیری القای میدان مغناطیسی سیم‌پیچ بدون هسته» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «اندازه‌گیری القای میدان مغناطیسی سیم‌پیچ بدون هسته»

شناسه محصول: ELB-190.084.01

$1150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. بررسی وابستگی القای میدان مغناطیسی سلف به شدت جریان.
 2. بررسی وابستگی القای میدان مغناطیسی سلف به طول سیم پیچ.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «اندازه‌گیری القای میدان مغناطیسی سیم‌پیچ بدون هسته»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «اندازه‌گیری القای میدان مغناطیسی سیم‌پیچ بدون هسته»
$1150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا