استند آزمایشگاهی «اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکی و انرژی در شبکه‌های تک‌فاز و سه فاز» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آزمایشگاهی «اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکی و انرژی در شبکه‌های تک‌فاز و سه فاز»

شناسه محصول: ELB-241.147.01

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و انرژی در شبکه تک فاز
  1. اندازه گیری ولتاژ، جریان، توان اکتیو، راکتیو و ظاهری، ضریب توان و فرکانس در شبکه برق تک فاز با ولتاژ 230 ولت با پنل متر دیجیتال.
  2. اندازه گیری انرژی الکتریکی فعال در شبکه تک فاز AC با ولتاژ 230 ولت توسط کنتور الکترونیکی.
 2. اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و انرژی در شبکه سه فاز.
  1. اندازه گیری ولتاژ، جریان، توان های اکتیو، راکتیو و ظاهری، ضرایب توان و فرکانس در شبکه برق سه فاز چهار سیمه با ولتاژ 3×230 ولت با دستگاه اندازه گیری دیجیتال چند منظوره پنلی.
  2. اندازه گیری انرژی الکتریکی اکتیو و راکتیو در شبکه سه فاز AC با ولتاژ 3×230 ولت توسط کنتور الکترونیکی.
   1. اندازه گیری انرژی الکتریکی فعال و راکتیو زمانی که کنتور مستقیماً به شبکه سه فاز چهار سیمه متصل است.
   2. اندازه گیری انرژی الکتریکی اکتیو و راکتیو در هنگام اتصال کنتور به شبکه سه فاز چهار سیمه با استفاده از سه ترانسفورماتور جریان.
   3. اندازه گیری انرژی الکتریکی اکتیو و راکتیو هنگام اتصال کنتور به شبکه سه سیم سه فاز با استفاده از دو ترانسفورماتور جریان.
  3. اندازه گیری انرژی الکتریکی فعال و راکتیو در شبکه سه فاز AC توسط کنتور الکترونیکی.
   1. اندازه گیری انرژی الکتریکی اکتیو و راکتیو هنگام اتصال کنتور به شبکه سه فاز سه یا چهار سیمه با استفاده از سه ترانسفورماتور ولتاژ و سه ترانسفورماتور جریان.
   2. اندازه گیری انرژی الکتریکی اکتیو و راکتیو هنگام اتصال کنتور به شبکه سه سیمه سه فاز با استفاده از سه ترانسفورماتور ولتاژ و دو ترانسفورماتور جریان.
   3. اندازه گیری انرژی الکتریکی اکتیو و راکتیو در هنگام اتصال کنتور به شبکه سه سیمه سه فاز با استفاده از دو ترانسفورماتور ولتاژ و دو ترانسفورماتور جریان.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
استند آزمایشگاهی «اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکی و انرژی در شبکه‌های تک‌فاز و سه فاز»استند آزمایشگاهی «اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکی و انرژی در شبکه‌های تک‌فاز و سه فاز»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا