تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «مطالعه‌ی خصوصیات منابع نیروی الکتروران. قوانین اهم و کیرشهف» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «مطالعه‌ی خصوصیات منابع نیروی الکتروران. قوانین اهم و کیرشهف»

شناسه محصول: ELB-190.078.01

$2222

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. بررسی ویژگی های منبع نیروی محرکه الکتریکی.
 2. تایید تجربی قوانین اهم و کیرشهوف.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «مطالعه‌ی خصوصیات منابع نیروی الکتروران. قوانین اهم و کیرشهف»تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «مطالعه‌ی خصوصیات منابع نیروی الکتروران. قوانین اهم و کیرشهف»
$2222

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا