مجموعه‌ی آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «متریال الکتریکال»

شناسه محصول: ELB-241.013.05

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مواد رسانا
  1. تعیین ضریب دمایی مقاومت الکتریکی رساناها.
  2. اندازه گیری مقاومت الکتریکی و تعیین مقاومت الکتریکی رساناها
 2. مواد عایق
  1. تعیین ثابت دی الکتریک و مماس زاویه تلفات دی الکتریک مواد عایق.
  2. تعیین مشخصه پلاریزاسیون یک دی الکتریک در دماهای مختلف.
 3. مواد فرومغناطیسی
  1. تعیین حلقه هیسترزیس ماده فرومغناطیسی و ساخت منحنی مغناطیسی اصلی.
  2. تعیین حلقه هیسترزیس یک ماده فرومغناطیسی و تعیین نقطه کوری.
  3. تعیین منحنی مغناطیسی اولیه یک ماده فرومغناطیسی و تعیین نفوذپذیری مغناطیسی
پیمایش به بالا