مجموعه‌ی آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «متریال الکتریکال» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «متریال الکتریکال»

شناسه محصول: ELB-241.013.05

$6471

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مواد رسانا
  1. تعیین ضریب دمایی مقاومت الکتریکی رساناها.
  2. اندازه گیری مقاومت الکتریکی و تعیین مقاومت الکتریکی رساناها
 2. مواد عایق
  1. تعیین ثابت دی الکتریک و مماس زاویه تلفات دی الکتریک مواد عایق.
  2. تعیین مشخصه پلاریزاسیون یک دی الکتریک در دماهای مختلف.
 3. مواد فرومغناطیسی
  1. تعیین حلقه هیسترزیس ماده فرومغناطیسی و ساخت منحنی مغناطیسی اصلی.
  2. تعیین حلقه هیسترزیس یک ماده فرومغناطیسی و تعیین نقطه کوری.
  3. تعیین منحنی مغناطیسی اولیه یک ماده فرومغناطیسی و تعیین نفوذپذیری مغناطیسی
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «متریال الکتریکال»مجموعه‌ی آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «متریال الکتریکال»
$6471

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا