مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نورشناسی کوانتومی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نورشناسی کوانتومی»

شناسه محصول: ELB-190.075.01

$1660

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. اثر فوتوالکتریک خارجی
 2. فتودیود.
 3. مقاومت نوری.
 4. توزیع سرعت الکترون‌ها در طول گسیل گرمایونی
 5. تماس دارای اختلاف پتانسیل
 6. مطالعه تابش حرارتی.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نورشناسی کوانتومی»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «نورشناسی کوانتومی»
$1660

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا