تجهیزات آزمایشگاهی «تعیین ثابت جهانی گاز» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آزمایشگاهی «تعیین ثابت جهانی گاز»

شناسه محصول: ELB-171.030.02

$1961

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. آزمایش تعیین ثابت جهانی گاز به روش پمپاژ
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
تجهیزات آزمایشگاهی «تعیین ثابت جهانی گاز»تجهیزات آزمایشگاهی «تعیین ثابت جهانی گاز»
$1961

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا