مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «ترانسفورماتور‌های سه‌فاز و تک‌فاز» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «ترانسفورماتور‌های سه‌فاز و تک‌فاز»

شناسه محصول: ELB-241.140.01

$3595

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «ترانسفورماتور‌های سه‌فاز و تک‌فاز»مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی «ترانسفورماتور‌های سه‌فاز و تک‌فاز»
$3595

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا