استند آزمایشگاهی «سامپ عمودی»

شناسه محصول: ELB-160.048.01
  1. جایگاه مخازن رسوب گذاری عمودی در تصفیه مکانیکی فاضلاب؛
  2. مطالعه یک سامپ عمودی.
پیمایش به بالا