استند آزمایشگاهی «سامپ عمودی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آزمایشگاهی «سامپ عمودی»

شناسه محصول: ELB-160.048.01

$4837

 1. جایگاه مخازن رسوب گذاری عمودی در تصفیه مکانیکی فاضلاب؛
 2. مطالعه یک سامپ عمودی.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
استند آزمایشگاهی «سامپ عمودی»استند آزمایشگاهی «سامپ عمودی»
$4837
پیمایش به بالا