تجهیزات آزمایشگاهی «اپتیک هندسی»

شناسه محصول: ELB-190.064.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. تعیین فاصله کانونی و قدرت نوری لنزهای همگرا با استفاده از روش بسل؛
  2. تعیین فاصله کانونی و توان نوری عدسی های همگرا با استفاده از روش حداقل مربعات؛
  3. تعیین فاصله کانونی و قدرت نوری یک لنز واگرا؛
  4. ساخت تصویر در سیستم‌های لنز؛
  5. تعیین فاصله کانونی یک سیستم متمرکز از دو عدسی مثبت؛
  6. شبیه سازی تلسکوپ؛
  7. شبیه سازی میکروسکوپ.
پیمایش به بالا