استند آزمایشگاهی «خطوط ارتباطی سیمی و فیبر نوری»

شناسه محصول: ELB-170.039.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

کار آزمایشگاهی «خطوط ارتباط سیمی»

 1. تعیین اثر مقاومت بار بر ماهیت انتشار سیگنال.
 2. تعیین اثر مقاومت بار بر ماهیت انتشار سیگنال در کابل زوج به هم تابیده کواکسیال و متقارن.
 3. اندازه گیری امپدانس موج کابل‌های زوج به هم تابیده کواکسیال و متقارن.
 4. تعیین تأثیر ناهمگونی کابل بر ماهیت انتشار سیگنال در آن.
 5. تعیین تأثیر مقاومت بار بر ماهیت انتشار یک سیگنال هارمونیک در کابل کواکسیال و متقارن از نوع «زوج به هم تابیده».
 6. تعیین تضعیف سیگنال در یک کابل در باند فرکانسی معین.
 7. تعیین ضریب کوتاه شدن کابل کواکسیال.
 8. ارزیابی مقاومت نویز یک کابل تحت تأثیر میدان‌های الکترومغناطیسی خارجی با گزینه‌های مختلف برای اتصال به مدارهای خارجی.
 9. ارزیابی کیفی انتقال سیگنال تلویزیون از طریق انواع مختلف کابل.

کار آزمایشگاهی «خطوط ارتباطی فیبر نوری»

 1. تعیین پهنای باند مبدل نوری؛
 2. تعیین تاثیر اتصال نادرست کابل های فیبر نوری در یک کانکتور نوری بر تضعیف سیگنال؛
 3. ارزیابی کیفی انتقال سیگنال تلویزیونی از طریق یک خط ارتباطی فیبر نوری به علت عدم دقت در اتصال کابل‌های فیبر نوری در یک کانکتور نوری.
پیمایش به بالا