مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «سینی هیدرولیک» به طول ۷ متر

شناسه محصول: ELB-030.002.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. بررسی توزیع سرعت در طول جریان و تعیین دبی جریان از روی نمودار سرعت.
  2. بررسی خروج مایع از دریچه‌ی سرریز دایره‌ای غیرغرقابی.
  3. تعیین ظرفیت سرریزها در انواع مختلف: سرریز با دیواره‌ی نازک، سرریز با آستانه عریض، سرریز با آستانه باریک، سرریز مثلثی، دیواره‌ی نازک بدون فشار جانبی، دیواره‌ی نازک با فشار جانبی، جداکننده و آستانه.
  4. مطالعه پرش هیدرولیک کامل
  5. تعیین وابستگی عمق جریان یکنواخت به شیب بستر.
  6. بررسی سطوح آزاد منحنی جریان آزاد.
  7. تعیین مقاومت در جریان اطراف بدنه‌های انواع پروفیل های (توپی، مخروطی، سیلندری).
پیمایش به بالا