مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی «اصول حفاظت رله‌ای و اتوماسیون»

شناسه محصول: ELB-241.091.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

بخش «حفاظت رله‌ای در سیستم های قدرت الکتریکی»:

 1. قطع جریان.
 2. حفاظت در برابر جریان اضافه دارای تاخیر زمان مستقل؛
 3. حفاظت در برابر جریان اضافه دارای استارت ولتاژ؛
 4. حفاظت در برابر جریان اضافه با تاخیر زمانی محدود؛
 5. حفاظت دیفرانسیل طولی خطوط انتقال برق؛
 6. حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور.

بخش «اتوماسیون سیستم های قدرت الکتریکی»:

 1. قطع مجدد خودکار خط انتقال برق؛
 2. فعال کردن خودکار منبع تغذیه متصل؛
 3. اندازه‌گیری شاخص‌های کیفیت انرژی الکتریکی؛
 4. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی بار فعال‌؛
 5. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی توسط بار القایی؛
 6. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی بار خازنی؛
 7. تنظیم ولتاژ با جبران توان راکتیو خازنی طولی؛
 8. تنظیم ولتاژ توسط جبران توان راکتیو خازنی عرضی؛
 9. کاهش سطح تولید هارمونیک های بالاتر با جایگزینی یکسو کننده نیم موج با یکسو کننده تمام موج در مدار تغذیه بار DC؛
 10. جبران هارمونیک‌ جریان بالاتر با استفاده از دستگاه فیلتر جبران کننده.
پیمایش به بالا