مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی «اصول حفاظت رله‌ای و اتوماسیون» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی «اصول حفاظت رله‌ای و اتوماسیون»

شناسه محصول: ELB-241.091.01

$4993

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

بخش «حفاظت رله‌ای در سیستم های قدرت الکتریکی»:

 1. قطع جریان.
 2. حفاظت در برابر جریان اضافه دارای تاخیر زمان مستقل؛
 3. حفاظت در برابر جریان اضافه دارای استارت ولتاژ؛
 4. حفاظت در برابر جریان اضافه با تاخیر زمانی محدود؛
 5. حفاظت دیفرانسیل طولی خطوط انتقال برق؛
 6. حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور.

بخش «اتوماسیون سیستم های قدرت الکتریکی»:

 1. قطع مجدد خودکار خط انتقال برق؛
 2. فعال کردن خودکار منبع تغذیه متصل؛
 3. اندازه‌گیری شاخص‌های کیفیت انرژی الکتریکی؛
 4. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی بار فعال‌؛
 5. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی توسط بار القایی؛
 6. تعیین اثر انحراف ولتاژ بر توان مصرفی بار خازنی؛
 7. تنظیم ولتاژ با جبران توان راکتیو خازنی طولی؛
 8. تنظیم ولتاژ توسط جبران توان راکتیو خازنی عرضی؛
 9. کاهش سطح تولید هارمونیک های بالاتر با جایگزینی یکسو کننده نیم موج با یکسو کننده تمام موج در مدار تغذیه بار DC؛
 10. جبران هارمونیک‌ جریان بالاتر با استفاده از دستگاه فیلتر جبران کننده.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی «اصول حفاظت رله‌ای و اتوماسیون»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی «اصول حفاظت رله‌ای و اتوماسیون»
$4993

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا