مجموعه‌ی پایه‌ی زمینی «پایه برای آنتن» دارای مکانیزم چرخشی و واحد کنترل

شناسه محصول: ELB-210029-KSA

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

آزمایش‌ها به نوع آنتن‌های مورد استفاده بستگی دارد.

پیمایش به بالا