مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی ویژگی‌های جهت‌دهی و خصوصیات برد آنتن مارپیچ و شبکه‌ی خطی حلزونی آنتن» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی ویژگی‌های جهت‌دهی و خصوصیات برد آنتن مارپیچ و شبکه‌ی خطی حلزونی آنتن»

شناسه محصول: ELB-150.035.01

$9804

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. الگوی تشعشع آنتن مارپیچ(Helical antenna) را بررسی کنید.
 2. ارزیابی تغییر در الگوی جهت دهی آنتن مارپیچ با تغییر فرکانس و تعیین مرزهای فرکانس تابش محوری و مخروطی.
 3. الگوهای تابش یک آرایه آنتن (Antenna array) خطی از رادیاتورهای مارپیچ را بررسی کنید.
 4. یک برآورد تجربی از تأثیر پارامترهای طراحی آرایه آنتن بر الگوی تابش آن (تعداد عناصر، فاصله بین آنها و اندازه‌ی آرایه آنتن) به دست آورید.
 5. یک برآورد تجربی از تأثیر توزیع فاز جریان های تغذیه بر روی عناصر آرایه آنتن بر روی الگوی تابش آن (موقعیت لوب اصلی، عرض الگو، سطح لوب های جانبی) بدست آورید.
 6. برای به دست آوردن یک تخمین تجربی از تأثیر توزیع دامنه جریان های تغذیه بر روی عناصر آرایه آنتن بر روی الگوی تابش آن (موقعیت لوب اصلی، عرض الگو، سطح لوب های جانبی)؛
 7. یادگیری مهارت های تنظیم آنتن.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی ویژگی‌های جهت‌دهی و خصوصیات برد آنتن مارپیچ و شبکه‌ی خطی حلزونی آنتن»مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی ویژگی‌های جهت‌دهی و خصوصیات برد آنتن مارپیچ و شبکه‌ی خطی حلزونی آنتن»
$9804

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا