مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی ویژگی‌های جهت‌دهی وخصوصیات برد آنتن ویبراتور متقارن و آنتن‌های تلویزیونی در بازه‌ی دسی‌متری»

شناسه محصول: ELB-150.026.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. بررسی الگوهای تشعشع یک ویبراتور متقارن، آنتن دوره‌ای لگ، آنتن “کانال ویوی” در دو صفحه؛
  2. بررسی الگوهای تابش آنتن مخروطی-دیسکی و آنتن “Ground plane” با زاویه‌ی 90 درجه نسبت به محور پایه؛
  3. بررسی الگوهای تابش یک ویبراتور متقارن،آنتن دوره‌ای لگ، آنتن کانال ویوی و آنتن مخروطی-دیسکی.
  4. بررسی تأثیر ضد بازتاب دهنده (بازتابنده) بر ویژگی‌های جهت؛
  5. بررسی تأثیر دستگاه متعادل کننده بر ویژگی های جهت؛
  6. ارزیابی اثر فرکانس بر روی الگوهای تابش آنتن‌های مذکور؛
  7. بررسی تأثیر عناصر آنتن «کانال موج» (تعداد و مکان) بر شکل الگوی تابش آن.
پیمایش به بالا