ماکت الکتریکی آموزشی «تجهیزات افزایش لیفت بال هواپیما» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

ماکت الکتریکی آموزشی «تجهیزات افزایش لیفت بال هواپیما»

شناسه محصول: ELB-003.011.01

$3294

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

ماکت الکتریکی آموزشی «تجهیزات افزایش لیفت بال هواپیما»ماکت الکتریکی آموزشی «تجهیزات افزایش لیفت بال هواپیما»
$3294

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا