مجموعه‌ی آموزشی عملیاتی «مطالعه‌ی تجهیزات الکتریکی، برق، الکترونیک، شبکه‌های الکتریکی، الکترونیکی و مالتی‌پلکس خودروها»

شناسه محصول: ELB-002.032.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. آشنایی با مجموعه آموزشی.
  2. حالت شبیه‌سازی حرکت خودرو؛
  3. بروز انواع خطا؛
  4. تجزیه و تحلیل شبکه‌ی CAN High Speed
  5. تجزیه و تحلیل شبکه‌ی CAN Low Speed
  6. کنترل بلوک‌های الکترونیکی مربوط به شبکه‌ی CAN High Speed
  7. تجزیه و تحلیل شبکه‌ی LIN

جدول 1 فهرست برخی از بسته های مدیریتی
جدول 2 فهرست برخی از شناسه های بسته ارسال شده‌ی مربوط به شبکه‌ی CAN

طرح شماتیک ساختار شبکه‌ی LIN

پیمایش به بالا