مدل مقطعی «پمپ گریز از مرکز نوع K» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مدل مقطعی «پمپ گریز از مرکز نوع K»

شناسه محصول: ELB-090.016.01

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدل مقطعی «پمپ گریز از مرکز نوع K»مدل مقطعی «پمپ گریز از مرکز نوع K»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا