کیت مونتاژ و جداسازی قطعات «پمپ روغن‌کاری نوع روغن‌کاری چرخ‌دنده» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

کیت مونتاژ و جداسازی قطعات «پمپ روغن‌کاری نوع روغن‌کاری چرخ‌دنده»

شناسه محصول: ELB-090.012.01

$1725

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

کیت مونتاژ و جداسازی قطعات «پمپ روغن‌کاری نوع روغن‌کاری چرخ‌دنده»کیت مونتاژ و جداسازی قطعات «پمپ روغن‌کاری نوع روغن‌کاری چرخ‌دنده»
$1725

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا