استند آزمایشگاهی آموزشی برای مطالعه روش‌های مختلف خشک کردن (خشک کردن مادون قرمز، خشک کردن همرفتی) – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آزمایشگاهی آموزشی برای مطالعه روش‌های مختلف خشک کردن (خشک کردن مادون قرمز، خشک کردن همرفتی)

شناسه محصول: RSS-02

$5150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آزمایشگاهی آموزشی برای مطالعه روش‌های مختلف خشک کردن (خشک کردن مادون قرمز، خشک کردن همرفتی)استند آزمایشگاهی آموزشی برای مطالعه روش‌های مختلف خشک کردن (خشک کردن مادون قرمز، خشک کردن همرفتی)
$5150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا