استند آزمایشگاهی آموزشی «یکسوساز ستون تقطیر»

شناسه محصول: RekTK

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه عملی عملکرد یک ستون تقطیر سینی با نمایش کل فرآیند به کمک ساختار شیشه ای.
  2. تعریف عدد رفلاکس.
  3. تعیین تعادل حرارتی کندانسور رفلاکس.
  4. تعیین بازده ستون تقطیر.
  5. مطالعه فرآیند یکسوسازی یک مخلوط چند جزئی در یک ستون سینی.
پیمایش به بالا