مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «پیوندهای دینامیک استاندارد» با لپ‌تاپ

شناسه محصول: ELB-020.022.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه ویژگی های پیوندهای پویای استاندارد.
  2. سنتز سیستم ها با اتصال سری لینک ها.
  3. سنتز سیستم ها با اتصال موافق-موازی پیوندها.
  4. سنتز سیستم های با اتصال مخالف-موازی لینک ها.
  5. اصلاح متوالی سیستم های کنترل اتوماتیک.
  6. اصلاح مخالف-موازی سیستم های کنترل اتوماتیک.
  7. اصلاح موافق-موازی سیستم های کنترل اتوماتیک.
پیمایش به بالا