مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «پیوندهای دینامیک استاندارد»، با استفاده از اسیلوسکوپ

شناسه محصول: ELB-020.021.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه ویژگی های پیوندهای پویا استاندارد.
  2. سنتز سیستم ها با اتصال سریال پیوندها.
  3. سنتز سیستم ها با اتصال موازی پیوندها.
  4. سنتز سیستم های با اتصال ضد موازی پیوندها.
  5. تصحیح متوالی سیستم های کنترل اتوماتیک.
  6. تصحیح موازی سیستم های کنترل اتوماتیک.
  7. با توجه به تصحیح موازی سیستم‌های کنترل اتوماتیک.
پیمایش به بالا