کیت «مطالعه‌ی تابش تریمونی و تعیین تابع کار» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

کیت «مطالعه‌ی تابش تریمونی و تعیین تابع کار»

شناسه محصول: ELB-190.059.01

$1712

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مطالعه‌ی تابش تریمونی و تعیین تابع کار.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
کیت «مطالعه‌ی تابش تریمونی و تعیین تابع کار»کیت «مطالعه‌ی تابش تریمونی و تعیین تابع کار»
$1712

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا