استند آزمایشگاهی مجازی «سرعت صوت در هوا» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آزمایشگاهی مجازی «سرعت صوت در هوا»

شناسه محصول: ELB-VLS-190.053.01

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آزمایشگاهی مجازی «سرعت صوت در هوا»استند آزمایشگاهی مجازی «سرعت صوت در هوا»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا