تجهیزات آزمایشگاهی «سرعت صوت در هوا» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آزمایشگاهی «سرعت صوت در هوا»

شناسه محصول: ELB-190.053.01

$2575

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. اندازه گیری زمان انتشار پالس های صوت در لوله کوندت.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
تجهیزات آزمایشگاهی «سرعت صوت در هوا»تجهیزات آزمایشگاهی «سرعت صوت در هوا»
$2575

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا