مجموعه تجهیزات آموزشی «دستگاه‌های الکتریکی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی «دستگاه‌های الکتریکی»

شناسه محصول: ELB-241.018.02

$6248

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 • دستگاه های کنترل.
  1. تعیین ضریب برگشت کنتاکتور الکترومغناطیسی.
  2. حذف مشخصه زمان-جریان یک رله الکتروترمال.
  3. تعیین ضریب برگشت رله الکترومغناطیسی جریان متناوب.
  4. تعیین ضریب برگشت رله میانی الکترومغناطیسی ولتاژ متناوب.
  5. تعیین وابستگی تاخیر زمانی به تنظیم رله زمانی.
  6. عملکرد یک استارت مغناطیسی در یک مدار کنترل غیرقابل برگشت یک موتور ناهمزمان.
  7. عملکرد یک استارت مغناطیسی در مدار کنترل موتور ناهمزمان برگشت پذیر.
  8. برنامه ریزی و عملکرد واحد کنترل ریزپردازنده و حفاظت جریان یک موتور ناهمزمان.
 • دستگاه های توزیع.
  1. تعیین مشخصات زمان-جریان فیوز.
  2. تعیین مشخصات زمان-جریان قطع کننده مدار.
  3. تعیین مشخصات جریان-ولتاژ برقگیر.
  4. تعیین اندوکتانس های راکتور دوقلو
  5. تعیین خطای ترانسفورماتور جریان.
  6. تعیین خطای ترانسفورماتور ولتاژ.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آموزشی «دستگاه‌های الکتریکی»مجموعه تجهیزات آموزشی «دستگاه‌های الکتریکی»
$6248

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا