مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «یخچال دو محفظه»

شناسه محصول: ELB-010.013.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. ساخت یک چرخه و محاسبه پارامترهای عملکرد یک دستگاه تبرید.
  2. ساخت مشخصات خارجی واحد تبرید.
  3. بررسی ویژگی های دینامیکی مبدل های حرارتی یک دستگاه تبرید.
  4. تعیین و محاسبه ظرفیت تبرید کمپرسور، کندانسور و اواپراتور و عملکرد انرژی چیلر.
  5. تعیین مشخصات اصلی واحد کمپرسور یخچال خانگی.
  6. تجزیه و تحلیل حالت های عملکرد واحد تبرید.
پیمایش به بالا